Регистрация заявки на внедрение изобретения

Создание резюме проекта на платформе Инвестиционного центра интеллектуальной собствености - это возможность найти инвестора и реализовать Вашу идею в успешным коммерческий проект. Наши эксперты проведут тщательный анализ Вашей заявки, после чего, в течение 1-2х рабочих дней сообщат Вам о ее результатах. Подробнее

Поля, отмемеченные обязательны для заполнения. Вернуться на главную

Персональные данные пользователя
Фамилия
Имя
Отчество
Форма обратной связи
Телефон
Skype
Email
Формат ввода: +ХХ (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

Резюме проекта

Название изобретения

Область применения

Практическая ценность изобретения, решение конкретной проблемы

Суть инновации

Конечный продукт

Правовой статус интеллектуального продукта (выберите один или несколько вариантов ответа)

Дата регистрации права интеллектуальной собственности

Стратегия внедрения проекта (выберите один или несколько вариантов ответа)

Стадия внедрения проекта

Приоритетная форма роботы с инвестором (выберите один или несколько вариантов ответа)

Ожидаемый объем инвестиций (US$)

Попит на інновації

автор: Володимир Вергун, Доктор Економічних наук, професор

Українські науковці здатні запропонувати інвестору інноваційні проекти гідні третього тисячоліття.

Країни-лідери науково-технічного прогресу (США, Німеччина, Японія, Великобританія, скандинавські країни, Китай та ін.) розробляють Національні програми економічного розвитку на основі стратегій впровадження високих технологій. Корпорації цих країн вельми зацікавлені у використанні у своїй бізнес-діяльності найпередовіших інновацій. Попит задовольняють не лише за рахунок власних наукових розробок та винаходів, але й через залучення іноземних продуктів інтелектуальної праці.

Однією з країн, яка володіє високим науково-технічним потенціалом та може запропонувати конкурентоспроможні на світовому ринку інновації, є Україна. Просуванням винаходів українських вчених на глобальному ринку займається Інвестиційний центр інтелектуальної власності , скорочено ІЦІнС. З досвіду співпраці можу відзначити потужний експертний, аналітичний та юридичний потенціал цієї компанії.

Однією з країн, яка володіє вісоким науково-технічним потенціалом та може запропонувати конкурентоспроможні на світовому ринку інновації, є Україна.

Працівники ІЦІнС володіють повною інформацією щодо наявності в Україні останніх наукових розробок та регулярно здійснюють їх моніторинг з точки зору галузево-секторальної специфіки, власників інноваційних продуктів, а також джерел фінансування інновацій.

Інвестиційний центр є не тільки традиційним посередником між генераторами ідей та їх споживачами, а виконує важливу консалтингову функцію, одночасно працюючи в інтересах усіх учасників науково-технологічного обміну. Переконаний, що діяльність ІЦІнС приверне увагу як колег з аналогічних зарубіжних структур, так і вітчизняних інвесторів та власників винаходів.

Біографічна довідка  

Володимир Вергун - експерт з проблем управління міжнародним бізнесом, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відомий в Україні фахівець з розробки стратегій стійкого розвитку країн, моделей інноваційного розвитку корпорацій, систем національного та наддержавного регулювання досліджень у сфері нанотехнологій та управління екологічними ризиками. Має великий досвід дипломатичної роботи та консультанта в ряді міжнародних організацій.